Zkratky v tabulce preferencí

eesky
zobrazovat gramatické kategorie v eeském názvosloví
latin.
zobrazovat gramatické kategorie v mezinárodním názvosloví
lema
zobrazovat pouze lema, stylotvorné poíznaky a slovní druh
nepref.
snížit prioritu tichto slov
norm.
ponechat normální prioritu tichto slov
potlae.
zcela potlaeit zobrazování tichto slov
pref.
zvýšit prioritu tichto slov
žádné
nezobrazovat gramatické kategorie ani lema

Zkratky gramatických kategorií

adj.
poídavné jméno, adjektivum
adv.
poíslovce, adverbium
akus.
4.pád, akuzativ
alit.
nespisovni, hovorovi, oblastni
arch.
archaicky, básnicky, zastarale
bperf.
obojí vid, biperfektum
Cimr.
Cimrmanuv rým
citosl.
citoslovce, interjekce
eísl.
eíslovka, numerale
dat.
3.pád, dativ
dok.
dokonavý vid, perfektum
dual.
duální eíslo, duál
duál.e.
duální eíslo, duál
fam.
rodinný rod, familium
fem.
ženský rod, feminium
gen.
2.pád, genitiv
hov.
nespisovni, hovorovi, oblastni
imp.
rozkazovací zpusob, imperativ
imperf.
nedokonavý vid, imperfektum
inf.
neureitý zpusob, infinitiv
inst.
7.pád, instrumentál
intr.
citoslovce, interjekce
jedn.e.
jednotné eíslo, singulár
kniž.
knižni, oideeji
komp.
2.stupeo, komparativ
konj.
spojka, konjunkce, eástice, partikule
lok.
6.pád, lokativ
mas.a.
mužský životný rod, maskulinum animatum
mas.i.
mužský neživotný rod, maskulinum inanimatum
mn.e.
množné eíslo, plurál
muž.n.
mužský neživotný rod, maskulinum inanimatum
muž.ž.
mužský životný rod, maskulinum animatum
nedok.
nedokonavý vid, imperfektum
neg.
negace
nesp.
nespisovni, hovorovi, oblastni
neu.
stoední rod, neutrum
neure.zp.
neureitý zpusob, infinitiv
nic
odznaeit všech 7 pádu
nom.
1.pád, nominativ
num.
eíslovka, numerál
obouvid.
obojí vid, biperfektum
pas.
trpné poíeestí, pasivum
perf.
dokonavý vid, perfektum
pl.
množné eíslo, plurál
podst.jm.
podstatné jméno, substantivum
poz.
1.stupeo, pozitiv
prep.
poedložka, prepozice
pres.
poítomné poíeestí, pretéritum prézens
pret.
minulé poíeestí, préteritum
pron.
zájmeno, pronomen
prop.n.
vlastní jméno
poedl.
poedložka, prepozice
poech.min.
minulý poechodník, transgresiv préteritum
poech.po.
poítomný poechodník, transgresiv prézens
poíe.min.
minulé poíeestí, préteritum
poíe.trp.
trpné poíeestí, pasivum
poíd.jm.
poídavné jméno, adjektivum
poísl.
poíslovce, adverbium
poít.
poítomné poíeestí, pretéritum prézens
rodin.
rodinný rod, familium
rozk.
rozkazovací zpusob, imperativ
sg.
jednotné eíslo, singulár
slov.
sloveso, verbum
spoj.
spojka, konjunkce, eástice, partikule
stiff.
knižni, oideeji
sto.
stoední rod, neutrum
subs.
podstatné jméno, substantivum
sup.
3.stupeo, superlativ
trsg.pres.
poítomný poechodník, transgresiv prézens
trsg.pret.
minulý poechodník, transgresiv préteritum
verb.
sloveso, verbum
vlast.
vlastní jméno
vok.
5.pád, vokativ
vše
oznaeit všech 7 pádu
vulg.
vulgárni, expresivni
zájm.
zájmeno, pronomen
žen.
ženský rod, feminium
1os.
1.osoba, persona 1
2os.
2.osoba, persona 2
3os.
3.osoba, persona 3
1pers.
1.osoba, persona 1
2pers.
2.osoba, persona 2
3pers.
3.osoba, persona 3
1p.
1.pád, nominativ
2p.
2.pád, genitiv
3p.
3.pád, dativ
4p.
4.pád, akuzativ
5p.
5.pád, vokativ
6p.
6.pád, lokativ
7p.
7.pád, instrumentál
1st.
1.stupeo, pozitiv
2st.
2.stupeo, komparativ
3st.
3.stupeo, superlativ

Barevné rozlišení analyzovaných metrik

D
Daktyl: první druhá toetí
T
Trochej: první druhá
J
Jamb: první druhá
M
Nepoioazená poízvuená slabika
F
Nepoioazená nepoízvuená slabika

Barevné rozlišení gramatických kategorií

Slovní druh

podstatné jméno, substantivum
poídavné jméno, adjektivum
zájmeno, pronomen
eíslovka, numerál
sloveso, verbum
poíslovce, adverbium
poedložka, prepozice
spojka, konjunkce
citoslovce, interjekce
nespecifikovaný

Slovesný zpusob

neureitý zpusob, infinitiv
poítomné poíeestí, pretéritum prézens
minulé poíeestí, préteritum
rozkazovací zpusob, imperativ
trpné poíeestí, pasivum
poítomný poechodník, transgresiv prézens
minulý poechodník, transgresiv préteritum

Mluvnický rod

stoední rod, neutrum
ženský rod, feminium
mužský neživotný rod, masculinum inanimatum
mužský životný rod, masculinum animatum
rodinný rod, familium

Stylotvorné poíznaky

vlast., Cimr., arch., kniž., vulg., nesp.

 

Hledat rýmy na slovo
TOPlist