Stránka 1 z 166

Řetízek TTT*

Napsal: 19.10.2008 18:26
od vitsoft
Vložte dva verše obsahující čtyři trochejské stopy, kde ta poslední může být neúplná, tedy buď
TTTT (raz dva raz dva raz dva raz dva), anebo
TTTM (raz dva raz dva raz dva raz)
První verš se musí rýmovat s posledním veršem předchozího příspěvku a musí dodržet jeho metrické schéma. Druhý verš pak volte libovolně, buď TTTT nebo TTTM.

A na rozjezd zadám výjimečně veršíky tři:

Barvím okraj futer žlutí,
výška má mě k tomu nutí,
včera udělal jsem BUM!

Napsal: 19.10.2008 19:09
od Marenka
To byl z tebe cítit RUM.
Dávej pozor na svou hlavu.

Napsal: 19.10.2008 21:27
od Kama
Navíc čichal k tomu Savu,
játrům dáváš pěkný záhul.

Napsal: 20.10.2008 21:54
od knihovnice
V hospodě mě vzali na hůl,
doma rány lížu sobě.

Napsal: 20.10.2008 22:18
od Jiška
V této krásné října době
vonným lesem ráda chodím.

Napsal: 21.10.2008 3:33
od Hanulka21
listím lesem sama brodím,
lásku svoji v srdci nesu

Napsal: 21.10.2008 12:20
od žížala
neubráníme se stresu
pějme svoji píseň dál

Napsal: 21.10.2008 13:01
od Jiška
Jelen stojí jako král,
kolem ladně chodí laně.

Napsal: 21.10.2008 15:24
od Hanulka21
dívám se tu s láskou na ně,
lovec zatím pušku chystá

Napsal: 22.10.2008 22:59
od knihovnice
Vyjde rána, bude jistá?
Vítězí však láska čistá.

Napsal: 23.10.2008 7:53
od Jiška
Kolem jede motorista,
lovec svoji pušku schoval.

Napsal: 24.10.2008 14:05
od Hanulka21
přitom útok na laň snoval,
štěstí měla laňka mladá

Napsal: 26.10.2008 14:24
od Jiška
Lesní dělník dřevo skládá,
do tmy chce svou práci stihnout.

Napsal: 26.10.2008 17:08
od knihovnice
Vidí srnce tam se mihnout,
vedle srnu šlapat v mechu.

Napsal: 27.10.2008 1:53
od Hanulka21
Nestačíme tajit dechu,
krása lesa uchvacuje.

Napsal: 28.10.2008 17:16
od PSIII
nebem oblak mračný pluje,
listí větrem odvává se

Napsal: 28.10.2008 17:52
od sarin
pestrý podzim prý je pasé,
bledá břízka chladem sténa,

Napsal: 28.10.2008 17:59
od Marenka
Prý jsem zbledla jako stěna,
když jsem ho tu uviděla.

Napsal: 28.10.2008 23:19
od knihovnice
Barvu vzala jsem doběla,
srnec hlavu zvedá,větří.

Napsal: 29.10.2008 4:11
od Hanulka21
Přicházíme zítra ve tři,
seno dáme do krmelce

Napsal: 2.11.2008 23:05
od knihovnice
Řeknem o tom taky Věrce,
krmit zítra už nemusí.

Napsal: 2.11.2008 23:44
od PSIII
Neboť ráno, stádo husí,
na pekáči skončit musí.

Napsal: 3.11.2008 9:49
od knihovnice
Ať si někdo protest zkusí,
maso k jídlu prostě bude!

Napsal: 4.11.2008 0:56
od Hanulka21
Zelenina také bude,
ty ji nechceš, tak ji nejez

Napsal: 4.11.2008 22:37
od Marenka
Raděj na strom vzhůru vylez
dole by tě chytil pes.

Napsal: 5.11.2008 2:11
od Hanulka21
haló, haló, pomoc, pes
štěká, vrčí, zuby cení

<hr>I když zde jde hlavně o procvičování rytmu, neměli bychom kvůli toho zanedbávat ani sémanticky-estetickou stránku verše.
Rýmy typu bude/bude, pes/pes sice znějí velmi libozvučně, nicméně my, náročnější čtenáři, si kromě dokonalého souznění zasloužíme i něco nápaditějšího, tedy podobně znějící slovo jiného slovního druhu zvukově se shodující alespoň ve dvou posledních slabikách.
vitsoft

Napsal: 5.11.2008 20:24
od Jiška
Když se dočká pohlazení,
výraz tváře rázem změní,
vděčně líže Tvoji ruku.

Napsal: 6.11.2008 22:36
od knihovnice
Koukni honem na náfuku,
rád má pouze pána svého,

Napsal: 7.11.2008 0:18
od vitsoft
Pes je zvíře ducha mdlého,
lepší paměť mívá slon.

Napsal: 7.11.2008 3:29
od Hanulka21
Venku visel velký zvon,
ráno vítal nový den.

Napsal: 8.11.2008 8:36
od Jiška
Listů zbaven javor klen,
oddán větru, dešti, zimě.

Napsal: 9.11.2008 17:12
od Marenka
Najdu si tě uvnitř síně,
jak tam sedíš, podřimuješ.

Napsal: 9.11.2008 19:30
od knihovnice
Jen nekalé plány kuješ,
honit slípky se ti chtělo.

<hr>
Jen nekalé plány kuješ,
Začátek není trochejský, chce to dvou nebo čtyřslabičné slovo, např.
Podezřeplány kuješ
vitsoft

Napsal: 9.11.2008 21:20
od Kama
Zlepším se a budu dělo
slípkám protahuji tělo.

<hr>
kohoutům prohnu lo
Protahování těla je chvályhodné, ale v trocheji raději bytostem dvouslabičným nebo čtyřslabičným, např.
slípkám protahuji lo
vitsoft

no jo,slípka,to teda fakt sedí.....

Napsal: 9.11.2008 21:35
od knihovnice
Bacha, už to zadunělo,
třese už se dvorek celý.

Napsal: 15.11.2008 19:01
od Marenka
Ženy na něm denně dřely,
sady pěkné udělaly.

Napsal: 17.11.2008 22:19
od knihovnice
Taky záhon růží malý,
slípky jim ho vyklovaly.

Napsal: 20.11.2008 9:18
od Jiška
Pyšně přitom zakvokaly,
kohout stojí na smetišti.

Napsal: 21.11.2008 3:55
od Hanulka21
Ale radši na hnojišti,
hledá malé žížaličky.

Napsal: 22.11.2008 20:21
od Jiška
Stojí blízko malé říčky,
vítr přivál vločky sněhu.