Stránka 1 z 50

Jambická prošívka

Napsal: 15.8.2008 0:19
od vitsoft
Jambická prošívka sestává již tradičně ze tří veršů, první dva se musejí rýmovat navzájem a taky s posledním veršem předchozí strofy. Třetí verš už je volný, ale všechny tři musejí být v jambickém rytmu.

V jambických stopách je přízvuk přesunut na sudé slabiky, zpravidla tedy začínají nepřízvučnou částicí, zájmenem, spojkou, a často končí daktylem anebo samotným přízvučným slovem. Pozor na předložky, které přebírají přízvuk z prvé slabiky následujícího slova. Neplatí však, pokud následuje slovo čtyřslabičné, pak je předložka výjimečně nepřízvučná, čehož se taky dá v jambických verších využít.

Nejlépe budou vyhovovat verše osmislabičné, popřípadě šestislabičné.
Nespoléhejte příliš na analyzátor veršů, ten je nastaven spíše na preferenci trochejských stop, které jsou v češtině běžnější a snazší. Raději si verš v duchu rozdělte po dvojicích slabik a zkontrolujte, zda v každé dvojici je přízvuk na druhé slabice.

Pár modrých semišových bot
teď z rádia jak ovod
tu Elvis Presley kráspěl.

Napsal: 15.8.2008 16:28
od knihovnice
Já o noční jsem včera bděl
a zjevil se mi archanděl,
prý,že mi splní tři přání.

Napsal: 18.8.2008 14:15
od vitsoft
Knihovnice naprosto perfektně jambuje!
Snad jen to přání v posledním verši vyžaduje odsunout přízvuk z první slabiky, což po číslovce není zcela košer (na rozdíl od předložky).
Dalo by se odstranit záměnou tři za trojí, sice se pak verš prodlouží na devět slabik, ale jak tak koukám, v jambickém rytmu by se sneslo i devět.
Nicméně původní varianta se mi taky moc líbí.

Leč brzy přišlo sví
a bytost, jež se naklá
nad baldachýnem lože, je pryč.

Napsal: 18.8.2008 17:19
od žížala
zas najdu sobě zlatý klíček
než padne na mě ten můj chtíček
já nenažraná bývám stále

Napsal: 18.8.2008 18:57
od Kama
Už jednou jsem ti dala vale,
já chci tě vidět na fotbale,
tam budeš slavná útočnice.

Napsal: 20.8.2008 1:55
od Hanulka21
já chci být jenom náhradnice,
já nejdu sama v tlačenice,
proč honit míče kolem hřiště

Napsal: 21.8.2008 21:11
od knihovnice
když sednout mohu do hlediště
a proběhnout se někdy příště,
až kůži nesmáčí mi silný déšť

Napsal: 22.8.2008 22:53
od vitsoft
No výborně, člověk by řekl, že jambický rytmus patří k nejtěžším, ale tady se zdá, že vám jde ze všech nejlíp.
Snad jen technickou připomínku k verši
já chci být jenom náhradnice,
pokud čtenář neví, že ho má číst s důrazem na chci,
mohl by ho chápat taky jako obyčejný trochej, tedy
chci být jenom hradnice
a zarazil by se až na dvou přízvucích vedle sebe.
Proto je u jambických veršů lepší, když po úvodní anakruzi následuje dvouslabičné slovo s jasně zdůrazněným přízvukem.
U následného rýmujícího se verše už je čtenář správně zasynchronizovaný a ví, jak ho má číst. Takže z tohoto hlediska by bylo lepší první dva verše v posledním příspěvku Hanulky21 přehodit.

Tak svoji kožku hadrem lešť,
a jestli zvlhne, vem to nešť,
vždyť voda je náš pravý živel.

Napsal: 23.8.2008 18:18
od Kama
To právě je má velká svízel,
když deštěm sexy účes zmizel,
teď budu kadeřníka hledat.

Napsal: 23.8.2008 21:01
od knihovnice
proč ale vydělat mu nedat,
když nechci doma sedat,
ráda si vyjdu mezi lidi,

Napsal: 24.8.2008 18:57
od Kama
Já zraky mám,co hůře vidí,
tak auto moje profík řídí,
a zítra budem na výletě.

Napsal: 25.8.2008 4:04
od Hanulka21
a potom pojedeme k tetě,
co bydlí nedaleko v světě,
a krásné město uvidíme

Napsal: 25.8.2008 19:51
od vitsoft
proč ale vydělat mu nedat,
když nechci doma sedat,
ráda si vyjdu mezi lidi,

Ve druhém verši chybí dvouslabičné slovo, a ten třetí není ani trochu jambický!
Proč ale vydělat mu nedat,
když vůbec nechci doma sedat,
tak ráda vyjdu mezi lidi.

Další dva příspěvky už jsou v pořádku.

Ač nemáme vždy o čem sníme,
tu aspoň nechť se dobrým rýmem
jak vínem bavme, vždyť nás šlechtí.

Napsal: 26.8.2008 8:32
od Kama
když dává osud někdy pěstí,
to myslí na mé malé štěstí,
tak,díky,asi musím říct.

Napsal: 26.8.2008 14:52
od Hanulka21
jak mohu novou knihu číst,
co když si nejsem vůbec jist,
že svoji dívku ještě chci

Napsal: 3.9.2008 20:40
od Kama
Když jako pošťák chodím vsí,
už očekávám štěkot psí,
už poznám z dáli každý hlas

Napsal: 3.9.2008 21:01
od Rancher
To Puntík, Baryk tam je zas
a polím vítr vlní klas.
Zas nevím kam, to dobře znám.

Napsal: 3.9.2008 21:25
od Marenka
To někdo řekl kam jít mám.
Já nevěděla co je tam.
Pak dotklo se to mého já.

Napsal: 4.9.2008 4:54
od Hanulka21
to občas se mi ještě zdá,
že dívka se tak rychle vdá,
a rychle se chce matkou stát

Napsal: 4.9.2008 12:28
od žížala
já budu se tu s vámi prát
než useknete ten můj hnát
a uděláte mi tak strup

Napsal: 4.9.2008 12:58
od Marenka
Tak nacpi bříško hrnkem krup,
ať nemáš tolik plochý trup,
pak budeš všem se líbit moc.

Napsal: 4.9.2008 13:36
od Rancher
Však čeká na Tě krušná noc
těch krup je na Tě prostě moc
Své okno otevř - lidi spí.

Napsal: 4.9.2008 19:31
od vitsoft
Máte to všichni na výtečnou, úplně přeqapením sírám. Pár drobných vylepšení by se ale našlo:
a rychle se chce matkou stát
lepší slovosled bude
a rychle chce se matkou stát,
neboť sloveso chce je přízvučnější než pouhá sprostá zvratná částice. Podobně namísto
pak budeš se všem líbit moc.
je lepší
pak budeš všem se bit moc.

Což kroupy jídat, to se smí?
Já nevěřím, že nesmrdí,
kdož pozřel tento prudký jed.

Napsal: 4.9.2008 20:29
od Kama
Až řeknu ještě jednou pět,
ty kroupy sní tvůj mlsný ret,
a večer voníš, jako lev

Napsal: 4.9.2008 23:28
od Marenka
jen leda,že bys mlsal med
a rukou hladil WC zeď
pak jistě voníš Kamě hned.ten jamb na konci druhého verše kulhá a nemohu přijít na to, jak to vylepšit

Díky za pomoc.

Napsal: 5.9.2008 2:31
od Hanulka21
Cos jídla tolik hodně sněd,
tím změníš velmi rychle vzhled,
jak malý čuník budeš žít

Napsal: 5.9.2008 20:49
od knihovnice
Copak jenom budeš z toho mít?
Potom leda zbyde dlouho klít,
že sis nedal zeleninu radši
.

Napsal: 6.9.2008 1:06
od Hanulka21
že míváš velkou žravost asi,
a nepočítáš na zlé časy,
tak může přijít hladovění


nevěděla jsem se čeho chytnout...tak jsem nějak nasadila

Napsal: 7.9.2008 20:07
od vitsoft
Marenka píše:jen leda,že bys mlsal med
a rukou sahal na WC zeď
pak jistě voníš Kamě hned.

ten jamb na konci druhého verše kulhá a nemohu přijít na to, jak to vylepšit
a rukou hladil WC zeď
knihovnice píše:Copak jenom budeš z toho mít?
Potom leda zbyde dlouho klít,
že sis nedal zeleninu radši
.
Toto je ovšem zcela špatně, každý verš musí začínat jednoslabičným nepřízvučným slovem.

Co jenom budeš z toho mít?
Pak zbyde leda dlouze klít,
žes nejed zeleninu radši.

Napsal: 8.9.2008 2:55
od Hanulka21
Až dneska nám dal ujištění,
že žena má mít odpuštění,
pak dlouho bude plakat v noci