Stránka 49 z 49

Re: Jambická prošívka

Napsal: 12.3.2018 21:17
od Jiška
Však dnešní kluci málo znají,
kde raci v řekách přebývají,
jich míň je, nežli diamantů.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 12.3.2018 23:29
od Beta
Je ale hrstka praktikantů
a trocha taky diletantů,
co učí se ty raky hledat,
pak diamanty nechců předat,
neb vybojovali je těžce.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 13.3.2018 7:42
od Jiška
A není lepší chovat běžce?
Když dovádějí ve vojtěšce,
v ní všechny plže vyzobají.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 13.3.2018 13:01
od Rancher
A plži dobře běžce znají,
tou trávou hbitě utíkají,
jen slizná čára zemi zdobí.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 13.4.2018 15:35
od Jiška
Už kačer bílý límec škrobí
a jeho káču proto zlobí,
že nemá jak on pestré šaty.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 19.4.2018 10:27
od Beta
Tak obarvila svoje hnáty
a kačer vyjeveně zírá
v to čelo, obložené dráty.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 10.7.2018 9:04
od Jiška
Vitsoftovo zadání:
Jambická prošívka sestává již tradičně ze tří veršů, první dva se musejí rýmovat navzájem a taky s posledním veršem předchozí strofy. Třetí verš už je volný, ale všechny tři musejí být v jambickém rytmu.
Tak to jen na připomenutí, jak má jambická prošívka vypadat.
Pokračuji tedy na Betino "zírá":
A myšlenkami nitro sžírá,
až v Světě po něm zbude díra,
z něj bude pečeň pro člověka.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 12.7.2018 10:19
od Beta
Toť česká hudba odevěká,
jsem zase trochu prostořeká,
tu známou báseň připomíná
a školní škamnu upomíná
ta báseň, s kterou jsme se dřeli
a dlouho v noci nad ní dleli.
My zase půjdem k předu - dál, dál!

:lol:

Re: Jambická prošívka

Napsal: 13.7.2018 17:26
od Jiška
A druhý den jen kantor lál, lál,
když u tabule s žákem stál, stál,
co neznal nic, tak dostal pětku.

Obrázek

Re: Jambická prošívka

Napsal: 13.7.2018 22:23
od Beta
A učiteli řekl - dědku,
si trhni nohou, připal retku,
já vejšku stejně absolvuju.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 28.7.2018 12:35
od vitsoft
Žel, nežijeme ve vakuu,
a když si školní boty zuju,
tu vůkol ovzduší hned zhoustne.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 25.10.2018 18:38
od Jiška
Z bot bývá někdy dosti hrozné,
chce zapůsobit seriózně,
a proto chodí všude bosý.

Re: Jambická prošívka

Napsal: 1.11.2018 8:48
od Yan73
A robátka jsou jako vosy.
Ne, nerozumí slovu "prosím".
Pro učitele je to šichta.