Stránka 1 z 1

Nedělní

Napsal: 12.7.2009 19:49
od Jiška
Moucha sedí na mém prstu,
od slunce teplé má nožky...
a jak nemám k mouchám úctu,
po jejím odletu
říkám si, ať je tu...
Místo ní pestřenka
usedla, lehounká,
něžná jak drahokam z brožky.

Napsal: 13.7.2009 23:15
od vitsoft
Rým pestřenka/lehounká je málo kvalitní, měly by se shodovat dvě poslední slabiky. Co třeba
Místo ní pestřenka křídla má přetenká,
něžná jak drahokam z brožky.
?

Rytmicky je to taky zajímavé, sice se odpovídající strany rytmicky shodují, ale mě to pravidelné střídání trochejí a daktylů v prvních čtyřech verších trochu ruší. Asi bych dal přednost prvním třem řádkům v trochejském rytmu, a pak náhle přepnout zbytek sloky na daktyl. K tomu by stačilo zaměnit místo daktylského
od slunce teplé má nožky...
od slunce má teplé nožky...

Napsal: 13.10.2009 10:43
od knihovnice
Zas je tu nádherná neděle,
svádí mne k lenosti nesměle.
Doma já nemívám už stání,
v odchodu však mi cos brání,
nevstal jsem z postele.

Velmi rád při dalším pondělí
úkoly kolegům rozdělím.
Proč jednat stále jen dospěle,
když je tak nádherná neděle?
Nápad se vynořil tak skvělý.

Ke stolu přece jen já si sed,
papíry zbytečné dolů smet.
Do nebe modrého zas koukám,
vzdávám hold rozkvetlým všem loukám,
užít si nechci až coby kmet.

Napsal: 17.10.2009 19:34
od vitsoft
Musím pochválit formát, že zachováváš shodnou limerickou konstrukci v každé sloce, tak to má být, a taky rýmy jsou kvalitní.
S ideovou stránkou by se taky dalo souhlasit, i když mesidž básně není příliš patrný. Místy by ale potřeboval vylepšit rytmus, např. v první sloce by bylo lepší
Doma už nemívám stání,
v odchodu cosi mi brání,
nevstal jsem dnes ráno z postele.

Konce druhé a třetí sloky jsou poněkud šroubované, třeba někoho napadne lepší varianta, např.
Nápady v hlavě se zaskvěly.
Nebojme se zkracovat daktyly na koncích veršů:
Do nebe modrého koukám,
vzdávám hold rozkvetlým loukám,


Chce to praxi. Vezmi si příklad z Hanulky, taky jí zpočátku rytmus dělal potíže, a po roce aktivity v Rytmocvičnách po této stránce eceluje (když chce). A ještě technicko-didaktická poznámka: tady v Dílnách prosím neopravujte zpětně svoje příspěvky, ale raději publikujte opravenou verzi znova, aby ostatní viděli, k čemu se návrhy a výtky vztahovaly.

Napsal: 19.10.2009 16:46
od knihovnice
Díky za rady.Budu se snažit to zlepšit.

Nedělní ráno

Napsal: 21.10.2009 10:08
od knihovnice
Zas je tu nádherná neděle,
svádí mne k lenosti nesměle.
Doma už nemívám stání,
v odchodu cosi mi brání,
nevstal jsem dnes ráno z postele.

Přemýšlím o dalším pondělí,
úkoly kolegům rozdělím.
Nechci se chovat už dospěle,
když je tak nádherná neděle,
nápady v hlavě se zaskvěly.

Ke stolu přece jen já si sed,
papíry zbytečné dolů smet.
Do nebe modrého koukám,
vzdávám hold rozkvetlým loukám,
užít si nechci až coby kmet.

Napsal: 22.10.2009 19:25
od vitsoft
Pěkné, už mě nenapadá nic, co by se na tom dalo zlepšit.